Ционист обяви българите за нетолерантни


        На 08.07.2011 г. в Информационна агенция КРОСС е публикувано интервю с Максим Бенвенисти – председател на „Шалом” (организация на евреите в България). В това интервю Бенвенисти заявява: „Българинът не е антисемит по душа, но не бих го нарекъл и особено толерантен.” Бенвенисти се сърди, че някогашният Старозагорски митрополит Методий Кусев „сега се споменава като будител”, а всъщност бил „подбудител” на процеси срещу евреите. След това Бенвенисти се оплаква, че „Първите антисемитски идеи идват от императорска Русия” и без видима връзка споменава, че „Коминтерна се председателства от Зиновиев, който е евреин.” После Бенвенисти се учудва, че „В северозападна България няма нито един евреин”, но сайтовете там били „пълни с антисемитски позиции и текстове” и заключава: „Днес, много българи мразят евреите без дори да са виждали евреин.” (Цитатите са предадени без никаква редакция, а по-долу е откопирано цялото интервю).
        В заглавието нарекох Бенвенисти „ционист”, защото той сам се определя като такъв: Говорейки от името на засегнатите от антисемитизма, в същото интервю Бенвенисти казва „Друг вид антисемитизъм е борбата срещу ционизма.” Което означава, че приема борбата срещу ционизма като противопоставяне на група към която принадлежи и той – Бенвенисти. А това е най-малкото смущаващо. Защото през 1975 година Общото събрание на ООН с резолюция осъжда ционизма като форма на расизъм и расова дискриминация. През 1991 година тази резолюция е отменена, но амнистията снема отговорността, а не променя укоримия характер на деянието. Нещо подобно става и на следващата 1992 година, когато СЗО изважда хомосексуализма от списъка на заболяванията, но това не прави хомосексуалистите здрави...
        Проява на расизъм е и самата употреба на термина „антисемитизъм”, когато се ползва само от евреи. Особено пък ако с този термин биват заклеймени арабите, които всъщност са семити, та няма как да бъдат против самите себе си. Известно е че групата на семитските народи е включвала жителите на Арам, Асирия, Вавилон, Ханаан и Финикия. Някои изследователи дори изключват от тази група евреите, с аргумента, че те не са били постоянни жители на нито една от споменатите страни. Което е също крайност. Така че правилният термин за означаване неприязън към евреите е „юдофобия”.
        Ето защо Бенвенисти, който се представя като ционист и за него ксенофобията се изразява само в „антисемитизъм” (сякаш важно е само отношението към евреите), няма никакво морално основание да обижда българите, като не ги признава за „особено толерантни”. Неговите съплеменници и той самият са видели от българите само добро. В друго свое интервю Бенвенисти се хвали, че неговият род живеел в София от 300 години. Не става ясно само дали знае, че евреинът Бенджамин Дизраели (един от инициаторите за свикването на Берлинския конгрес през 1878 г. и за ревизията на Санстефанския мирен договор) е настоявал българските граници да минават по билото на Стара планина, а също така градовете Варна и София да останат извън пределите на Княжество България. И само застъпничеството на Ото фон Бисмарк – канцлера на Германската Империя – е осуетило откъсването на два от най-големите градове на България. (Според много изследователи, Берлинският договор не само става основа за международното положение на Балканите през следващите три десетилетия, а и стои в основата на повечето политически и човешки проблеми на полуострова и до ден днешен).
        Не става ясно какво е отношението на Бенвенисти към Коминтерна и дали смята нас-българите отговорни за поста и делото на Зиновиев. В действителност Зиновиев (Апфелбаум) е бил началник на Комисариата по вътрешните работи.
        Не знам дали наистина много българи в Северозападна България „мразят евреите без дори да са виждали евреин”, но ако това е така, мога да предположа една причина за това: Този район е най-близо до бомбардировките в бивша Югославия и местното население е изпитало в най-голяма степен въздействието на употребените в тези бомбардировки обеднен уран и бойни отровни вещества. А българският гражданин, който с нездраво въодушевление посрещаше и оправдаваше същите бомбардировки, се казва Соломон Паси. И пострадалите може да са си направили изводи.
        А никой – дори председателят на „Шалом” – няма право да омаловажава живота и делото на Старозагорския митрополит Методий Кусев (Кусевич). Защо ние-българите да не почитаме като будител този, който е изиграл решаваща роля за откриването на трикласните училища в Македония и Тракия и на Солунската българска мъжка гимназия? Трябва ли да забравим кой има огромна заслуга за благоустрояването на Стара Загора и по негова инициатива е създаден красивият парк „Аязмото”? Може би Бенвенисти е сърдит на Тодор Йовчев Кусев (светското име на владиката) заради неговото участие в движението против Берлинския договор и лично против споменатия Дизраели. Или заради събирането и предоставянето на Великите сили на сведения за зверските издевателства над българското население, които Дизраели се опитва да прикрие. Или заради важната помощ, която Кусев оказва на руското главно командване в Руско-турската война, която за Дизраели може да е провал на усилията му, но за нас-българите е освободителна...
        И щом Бенвенисти не е наясно с поста на Зиновиев (Апфелбаум), защо трябва безкритично да му вярваме, че митрополит Методий Кусев бил подбуждал процеси срещу евреите – това е най-малкото недоказано. Но добре известна е „заслугата” на Дизраели, за това че родното място на Кусев – българската провинция Македония (Кусев е роден в гр. Прилеп) – е останало извън пределите на сегашната българска държава.
        Може би за Бенвенисти е без значение дали ще живее в България или другаде: неговото фамилно име на завършва с наставка –ов или –ев, както изисква правилото на българския закон (чл.14, ал.1 от Закона за гражданската регистрация). Явно Бенвенисти предпочита да се ползва от изключението (ако българското име противоречи на семейни, етнически или религиозни традиции на родителите). Но ние, които спазваме правилата и държим на България, няма да позволим на никого да ни ругае затова, че обичаме своята Родина.
        Пожелавам на Бенвенисти успех в преизбирането му наесен за допустимия от устава на „Шалом” втори председателски мандат. Но нека не демонстрира активност за сметка на българското национално достойнство.


Антон Сираков
12.07.2011 г.