Обява за политически търг
(памфлет)        Внимание! Политическа партия НОВА СИЛА обявява търг с явно наддаване за желаещите да получат подкрепата на партията за предстоящите президентски избори.
        За да изглежда всичко законно, договорът с този, който спечели търга, ще бъде сключен формално за извършване на консултантски услуги. Както е известно, в днешна България консултантските услуги са дейност, която обикновено се оповестява, само ако се наложи консултантът да обяснява свои доходи.
        Важно е да се знаят ограниченията за участие в търга, а именно:
        Няма да се приемат наддавателни предложения от ГЕРБ: Известна е склонността на управляващата партия да не се разплаща по сключени договори, даже когато са изпълнени. Освен това, мутрите имат навик, ако все пак се разплатят, да си искат парите обратно, след като получат услугата. А повечето от ГЕРБ са мутри.
        Не са желателни предложения от двойката Кунева-Христов, защото се очаква да бъдат на смешно ниска цена – както заявява лично Кунева, тяхната двойка води много скромна кампания, защото събрали малко пари, от дребни дарения... Остава да предполагаме, че самата Кунева вероятно е употребила за благотворителни цели немалките възнаграждения, които е получила за своята вярна служба на Европейския съюз.
        По обясними причини в търга не могат да участват кандидати, които отричат ролята на политическите партии: На тях не можем да помогнем, докато не изживеят своите илюзии, че политическа дейност може да се води без политически партии.
        Недопустими са предложения от АТАКА: Реална е опасността всеки договор, сключен с тази семейно-приятелска групировка, да се окаже нищожен, поради обявяване на лицата, които се разпореждат в същата групировка за недееспособни, вследствие на тяхната психическа неадекватност. Предполага се, че само по причина на тази психическа неадекватност правораздавателните органи не търсят нито наказателна, нито административна отговорност от ръководителите на групировката, въпреки многото техни незаконни прояви.
        Наддавайте, защото сценаристите са организирали тези избори, така че да изглеждат по-малко манипулирани, затова са определили не един, а трима възможни победители. И ни устройват малко политическо шоу.
        Затова, наддавайте! Първо наддаване... Второ наддаване... Хайде, че няма време!...


Антон Сираков
Председател на политическа партия Нова Сила
17.10.2011 г.