До
Г-н Георги Първанов –
Президент на Република България

П Р И З И В
на политическа партия НОВА СИЛА
относно Евразийския икономически съюз        Г-н президент,

        На 18.11.2011 г. се състоя събитие от световно значение – проектът за Евразийския икономически съюз се превърна в реалност с подписването на съответните декларация и споразумение от президентите на Руската Федерация, Република Казахстан и Република Беларус.
        Според авторите на проекта за Евразийския икономически съюз, страни като Република България имат място в този съюз – това становище е изрично заявено от същите автори.
        Политическа партия НОВА СИЛА Ви призовава да упражните своето правомощие по чл.10, ал.1, т.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като направите предложение до Народното събрание на Република България за произвеждане на национален референдум по въпроса за одобрението на българските граждани за присъединяването на българската държава към Евразийския икономически съюз.
        Тук ще напомня, че когато българската държава беше включена в НАТО и ЕС, никой не попита българските граждани дали желаят това включване: И до днес, в продължение на повече от две десетилетия, управляващите в Република България величаят сами себе си като „демократи”, но не желаят да чуят гласа на „демоса”, когото предпочитат да наричат „електорат”.
        Същевременно Ви предлагаме да използвате своето правомощие по чл.102, ал.1 от Конституцията на Република България, като отправите обръщение към националните медии – да отразяват при равни условия позициите и агитационните прояви, както на противниците, така и на защитниците на възможността за присъединяването на българската държава към Евразийския икономически съюз.
        Копие от този призив политическа партия НОВА СИЛА изпраща на информационните агенции и на авторите на проекта (политическа партия ЕДИНАЯ РОССИЯ), както и на посолствата в Република България на страните, които вече са участници в Евразийския икономически съюз или са споменати като заинтересовани от него.

За Централния комитет
на политическа партия НОВА СИЛА:

Председател:
(Антон Сираков)22.11.2011 г.
София