ОБРЪЩЕНИЕна политическа партия НОВА СИЛА по повод позорната декларация на българския парламент за „етническо прочистване” по време на възродителния процес.

        Ръководството на политическа партия НОВА СИЛА заявява, че гласуваната на 12 януари 2012 година от парламента декларация, с която се оценяват като „етническо прочистване” събитията по време на т.нар. „възродителен процес”, е злонамерена клевета, насочена срещу българския народ и неговото бъдеще. Такава абсолютно невярна и тенденциозна интерпретация на политическите събития от преди повече от две десетилетия може да бъде приета само от зомбирани хора, а не от български народни представители.
        Като се има предвид, че при усложнената военно-политическа ситуация, подготвена и провокирана от агентурата на Република Турция, жертвите по време на въпросните събития се брояха на пръсти, оценката на процеса като „етническо прочистване” няма нищо общо с реалните факти.
        Известно е, че българското правителство през 1989 г. положи значителни усилия да успокои и убеди мюсюлманите от т. нар. „смесени райони” да не емигрират, защото това бе свързано със сериозни сътресения на разклатената и без това национална икономика.
        В същото време агентурата, старателно подготвяна от турските тайни служби, не само насърчаваше масови изселнически настроения, но и използваше заплахи срещу онези, които отказваха да участват в организираната паническа миграция. За всичко това има достатъчно факти, които вместо да се направят достояние на обществеността умишлено се игнорират от правителствените органи през последните две десетилетия.
        Така нареченият „възродителен процес” всъщност беше само една от цяла поредица системни грешки на социалистическото управление по отношение на социо-културната интеграция на българския народ. Безпринципното политиканстване и слугуване на чужди интереси, както по време на съветската доминация, така и при днешната „атлантическа” ориентация, безпрецедентното игнориране на българските интереси и изисквания към съседните балкански държави е тревожна тенденция, която бележи пътя на политическа деградация и опасност от възникване на необратими процеси, които могат в близко бъдеще да застрашат самото съществуване на Българската държава!


Проф.дпн Боян Лалов
Зам. председател на политическа партия Нова Сила