ФИНАНСОВ ГЛОБАЛИЗЪМ И НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ        Глобализацията е обективен исторически процес. Той не е от вчера, а от преди 500 години. С великите географски открития се постави началото на обединяването на всички племена и народи в това, което днес наричаме Човечество. Истинската история на човечеството е историята на науката и технологиите. Симбиозата наука-технология-финансиране-икономика се нуждаеше от възникването на мощни национални държави. Има ли днес симптоми за изчезване на националната държава?
        Европейският съюз е съвременен модел на свръхдържава, която има нужда от запазване и развитие на структурата, спецификата, инициативата и интересите на националните държави. Такъв модел предполага адекватна, интелигентна, небюрократична организация. За съжаление, Европейският съюз е далеко от този идеал. Европа не разполага с имунната система и механизмите за противодействие на транснационалната финансово-индустриална корпорация. Представителите на тази „гигакорпорация”, за която вече писахме, проникват, изсмукват и увреждат националните държави подобно мигриращите кръвосмучещи насекоми. Това става чрез позволени и непозволени средства: тайна дипломация, разузнавателни служби, натрапени инвестиции, натрапено законодателство, подкупи на правителства, изнудване и заплахи и пр. Осъществяват се меки, гъвкави форми на проникване чрез изкупуване на средстства за масова информация и прокарване на псевдохуманни и псевдодемократични доктрини. Така корпорацията получава суровини и квалифициран човешки интелект срещу неограничено печатане на книжни пари, предизвиква финансови кризи и войни, прехвърля проблемите от болната върху здравата глава, кара народите да работят за нейната пълна хегемония над света. Разбира се, големите държави като Китай, Япония, Индия, Бразилия, се стремят да преодолеят зависимостта си от Корпорацията. Но много от тях са заложници на собственото си „либерално” законодателство, създадено от поколения продажни политици за демонтиране на националната държава. То дава свобода на световните финансови кръгове от Уолстрийт и Лондонското сити да изкупуват всичко ценно под претекста че ще инвестират. Всъщност целта е обезсиляване на националната държава и превръщането и в протекторат на Корпорацията. Натрапчиво и открито се пропагандира тезата за отмирането на националната държава.
        Тук идва ред да кажем нещо и за нашите посредници-марионетки, които служат безпрекословно и коленопреклонно на Корпорацията. Това са не само електронните и печатните медии. Парламентаристи, министри, съдии и прокурори – цялата тази общност се е поставила в подчинено положение като посредник на Корпорацията, а не в защита на собствения си народ, който по конституция е истинският суверен. България е типичен пример на страна, където доминира корупцията и отстъплението от интересите на държавата, продаване на нейните активи за сметка на постигане на лични, егоистични интереси чрез служене на Гигакорпорацията. ЕС е контролиран от същата тази Корпорация и затова не е в състояние да ни помогне. Нашите „ръководители” например се отчитат пред американския посланник и пред „държавния департамент” – както обичат да казват, без даже да се срамуват, че говорят за американския държавен департамент като за свой висшестоящ орган. От тук идват всички беди на народа. По комунистическо време политиците ни се подчиняваха на Съветския съюз, но тогава имахме наука, индустрия, пазари, армия и държава. Сега държавата е част от една аморфна, деградираща структура наречена Европейски съюз. Границата е отворена, танковете и ракетите нарязани, заводите закрити, пазарите изгубени, златните концесии и земята се дават на чужденци, както и банките, медиите, комуникациите, енергетиката...Но това не е всичко. Ще изброим още няколко понятия: обезлесяване, обезземляване и обезбългаряване; дрога, чалга и антикултура; неграмотност, ислямизация и циганизация.
        Какво може да се направи след този тотален срив, предизвикан от „глобалистите” и техните слуги, след 22 години прилагане на „шоковата доктрина” по терминологията на д-р Наоми Клайн?
        1. Обсъждане на широки форуми, срещи, митинги, протести на точка първа от дневния ред за спасяване на държавата: „Прекратяване на антидържавната дейност и съд за всички които са предали и предават националните интереси срещу постове, подкупи и потупване по рамото”.
        2. Обединяване във всенародно движение на всички искрени родолюбиви сили за спасяване на материалните и духовни богатства на Отечеството: земята, водата, златото, интелекта, езика, културата, науката, образованието...
        3. Възстановяване на държавната собственост и контрол върху всички стратегически средства: енергетика, комуникации, производство, финансиране.


Проф.дпн Боян ЛАЛОВ
Зам. председател на политическа партия Нова Сила