Д Е К Л А Р А Ц И Я
на политическа партия НОВА СИЛА

относно нападението на държавата Израел над „Флотилията на свободата”


          Националното ръководство на политическа партия НОВА СИЛА, водено от висшата цел на партията – неотклонното отстояване на българските национални интереси и непрекъснатата защита правата на българските граждани, вярно на принципите на общочовешките ценности, връх на които е правото на живот и нормални условия за достойно човешко съществуване, припомняйки решителната общонародна непримиримост срещу всички форми на тероризъм, включително и тези, които са организирани и провеждани от държавни формирования, като се съобразяваме с нормите на международното публично право и решенията на Организацията на обединените нации, обръщаме се към 41-то Народно събрание и към Министерския съвет на Република България с призив:
          Незабавно да се присъединят към световната демократична общност, осъждаща поредната проява на незаконната и неморална агресия на Израел, изразяваща се в корсарско нападение над международния конвой с хуманитарна помощ, станал известен с името „Флотилията на свободата”.
          Да настоят за незабавното освобождаване на задържаните български граждани и връщане на техните съобщителни средства и журналистически материали.
          Припомняме следните факти:
          Държавата Израел е окупирала чужда територия (Газа не е част от Израел и нейната блокада противоречи на международното право), държи местното население в концлагеристки условия и пречи на международната общественост да окаже хуманитарна помощ на това население.
          Държавата Израел демонстративно продължава да не се съобразява с решенията на Организацията на обединените нации.
          Нападението от държавни формирования (в случая израелските командоси) над плавателни съдове в международни води е акт на държавно покровителствано пиратство (корсарство), което е недопустимо в ХХІ век.
          На незаконно и неморално задържаните от държавата Израел български граждани е отнето дори правото да се свържат със своите роднини и близки, както и с официални представители на своята страна.Централен комитет на политическа партия НОВА СИЛА
Председател: Антон Сираков

31.05.2010 г.
София